Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba 750GB đầu từ hỏng

Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba 750GB đầu từ hỏng
5 (100%) 1 vote

Ngày 31/3/2017 phục hồi dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận hard drive của chị Hà (O947748818). Đĩa cứng Toshiba 750GB model: MK7559GSXF đầu từ hỏng, đĩa kém. Dữ liệu được recover thành công và bàn giao cho chị Hà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *