Phục hồi dữ liệu HDD Western 320GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu HDD Western 320GB bị chết cơ
Rate this post

Ngày 15/4/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Thanh (O974595035). Ổ đĩa cứng Western 320GB model: WD3200AAJS. Nguyên nhân bị chết cơ, đã bị tháo cơ can thiệp. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Thanh.

Phục hồi dữ liệu WD3200AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *