Phục hồi dữ liệu HDD Western 320GB bị lỗi

Phục hồi dữ liệu HDD Western 320GB bị lỗi
Rate this post

Phục hồi dữ liệu HDD Western laptop được mang tới trong tình trạng lỗi đầu từ. Ngày 11/01/2016 Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao lại cho anh Tiền – 0989885664. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *