Phục hồi dữ liệu HDD Western 500GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu HDD Western 500GB bị chết cơ
Rate this post

Ngày 5/4/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng (O919792555). Hard drive Western 500GB model: WD5000BMVW bị chết cơ. Data được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu WD5000BMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *