Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu HDD Western 500GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu HDD Western 500GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu HDD Western 500GB bị chết cơ
Rate this post

– Ngày 5/4/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng (O919792555). Hard drive Western 500GB model: WD5000BMVW bị chết cơ. Data được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu WD5000BMVW

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *