Phục hồi dữ liệu HDD Western 500GB bị hỏng 1/3 đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Western 500GB bị hỏng 1/3 đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 7/6/2017 Phục hồi dữ liệu cho anh Sang (O971279488). HDD Western 500GB model: WD500BPKT, sau khi kỹ thuật của chúng tôi kiêm tra, đã xác định nguyên nhân ổ cứng của anh bị hỏng 1/3 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu của khách hàng được cứu hoàn toàn.

Cứu dữ liệu-WD500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *