Phục hồi dữ liệu hdd Western 500Gb hỏng

Phục hồi dữ liệu hdd Western 500Gb hỏng
Rate this post

anh Lập – 0904656888 yêu cầu phục hồi dữ liệu hdd Western laptop 500GB model: WD5000BEVT vào ngày 19/04/2016. Hiện tượng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Đã bàn giao dữ liệu.

phục hồi dữ liệu WD5000BEVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *