Phục hồi dữ liệu HDD Western 80GB bad sector

Phục hồi dữ liệu HDD Western 80GB bad sector
Rate this post

Ngày 21/4/2017 phục hồi dữ liệu cho quý khách (O989292093). Ổ đĩa cứng Western 80GB model: WD800AAKS bị bad sector . Trong ngày data của khách hàng được lấy lại.

Phục hồi dữ liệu WD800AAKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *