Phục hồi dữ liệu HDD Western Desktop hỏng

Phục hồi dữ liệu HDD Western Desktop hỏng
Rate this post

Phục hồi dữ liệu HDD Western Desktop 160GB model: WD1600AAJS không nhận cho Anh Phong_0976276396. Qua kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ, đĩa kém khả năng cứu thấp. Ngày 03/03/2016 bàn giao dữ liệu.

phuc hoi du lieu 3.3.06.WD1600AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *