Phục hồi dữ liệu hdd Western ghost nhầm

Phục hồi dữ liệu hdd Western ghost nhầm
Rate this post

Anh Minh – 0904928294 mang ổ cứng Western 1TB model: WD10EZEX tới yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Western do quá trình ghost khách hàng đã ghost nhầm nên toàn bộ phân vùng của ổ cứng bị gộp lại thành một. Ngày 25/03/2016 bàn giao dữ liệu.

Phục hồi dữ liệu hdd Western ghost nhầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *