Phục hồi dữ liệu HDD Western PC chết cơ

Phục hồi dữ liệu HDD Western PC chết cơ
Rate this post

Ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng không nhận, phát ra tiếng kêu lẹt xẹt. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Western PC. Ngày 19/02/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho anh Tùng – 0904389818.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *