Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu máy laptop Sony mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu máy laptop Sony mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu máy laptop Sony mất dữ liệu
Rate this post

Nguyên nhân ổ cứng mang tới chạy recover mất dữ liệu. Ngày 02/03/2016 phục hồi dữ liệu máy laptop Sony Vaio cho Anh Kiên_0963856949. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại.

phuc hoi du lieu 2.3.06.sony

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *