Phục hồi dữ liệu máy laptop sony vaio mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu máy laptop sony vaio mất dữ liệu
Rate this post

Phục hồi dữ liệu máy laptop sony vaio vào ngày 07/06/2016. Máy tính mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do khách hàng chạy Reset nên toàn bộ dữ liệu trong các phân vùng bị mất. Ngay trong ngày chúng tôi đã tiến hành phục hồi và bàn giao lại cho anh Tâm – 0985602605.

Phục hồi dữ liệu sony-vaio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *