Phục hồi dữ liệu máy tính Dell mất định dạng

Phục hồi dữ liệu máy tính Dell mất định dạng
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu máy tính Dell cho anh Thân  (o982341203) ngày 9/7/2016. Máy tính của khách hàng bị mất dữ liệu do 1 phân vùng bị mất định dạng (RAW). Dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *