Phục hồi dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recover nhầm

Phục hồi dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recover nhầm
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu máy tính Sony Vaio cho anh Tùng (o904227889) ngày 28/6/2016. Nguyên nhân mất dữ liệu do khách hàng đã  thao tác nhầm trong quá trình chạy Recover, nên toàn bộ phân vùng ổ cứng gộp lại thành một. Trong ngày toàn bộ dữ liệu  của khách hàng đã được phục hồi.

phục hồi dữ liệu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *