Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recover nhầm

Phục hồi dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recover nhầm

Phục hồi dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recover nhầm
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu máy tính Sony Vaio cho anh Tùng (o904227889) ngày 28/6/2016. Nguyên nhân mất dữ liệu do khách hàng đã  thao tác nhầm trong quá trình chạy Recover, nên toàn bộ phân vùng ổ cứng gộp lại thành một. Trong ngày toàn bộ dữ liệu  của khách hàng đã được phục hồi.

phục hồi dữ liệu

 

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *