Phục hồi dữ liệu máy tính Sony Vaio Recovery nhầm

Phục hồi dữ liệu máy tính Sony Vaio Recovery nhầm
Rate this post

Ngày 13/3/2017 phục hồi data cho anh Trọng (O984868895). Máy tính Sony Vaio có dung lượng 320GB bị mất dữ liệu do khách hàng Recovery nhầm, các phân vùng bị gộp lại. Trong ngày dữ liệu của khách hàng được phục hồi dầy đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *