Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 16GB bị Virus

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 16GB bị Virus
Rate this post

– Ngày 18/2/2017 phục hồi data cho anh Hiệp (O1698146131). Thẻ nhớ SD 16GB bị Virus bị mất dữ liệu, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Sau 1 ngày công ty đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *