Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 32GB đòi format

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 32GB đòi format
Rate this post

– Ngày 21/7/2016 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ SD 32GB cho anh Phong  (o946459891).  Khách hàng mang thẻ nhớ đến có hiện tượng đòi format. Chúng tôi tiến hành phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho anh Phong.

phuc hoi du lieu the nho SD 32GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *