Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 64GB đòi format

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 64GB đòi format

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 64GB đòi format
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 64GB cho anh Phong (o97731757) ngày 11/7/2016. Thẻ nhớ máy ảnh 64GB có hiện tượng đòi format. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao cho khách hàng ngay sau đó.

phục hồi dữ thẻ 64GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *