Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 64GB đòi format

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 64GB đòi format
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 64GB cho anh Phong (o97731757) ngày 11/7/2016. Thẻ nhớ máy ảnh 64GB có hiện tượng đòi format. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao cho khách hàng ngay sau đó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *