Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ đòi format

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ đòi format
Rate this post

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ Lexar 32GB vào ngày 13/6/2016. Thẻ nhớ mang tới có hiện tượng đòi format. Chúng tôi đã xử lý và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu lại cho anh Tiên – 0913222049.

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ thenhoLexar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *