Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh SD 16GB đòi format

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh SD 16GB đòi format
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh SD 16GB cho anh Bảo (o1699516936) ngày 7/7/2016. Thẻ nhớ của khách hàng được mang đến trong tình trạng đòi format. Chúng tôi đã phục hồi dữ và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh SD 16GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *