Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ SanDisk 8GB hỏng

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ SanDisk 8GB hỏng
Rate this post

– Ngày 21/9/2016 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ SanDisk 8GB cho anh Tuân (O904556601). Nguyên nhân thẻ hỏng. Dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *