Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ Sony 32GB mất Data

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ Sony 32GB mất Data
Rate this post

– Ngày 23/01/2017 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ cho anh Nam (O1273730902). Thẻ nhớ SD Sony 32GB bị mất data. Tất cả dữ liệu được phục  hồi trong ngày và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *