Phục hồi dữ liệu ổ cứng 2Tb Western lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng 2Tb Western lỗi đầu từ
Rate this post

Bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng (Mr. Thích Là Bụp) – 0902085443. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western Model: WD20EURS mang tới trong tình trạng đang copy đánh rơi ổ cứng. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi  đầu từ, 1 đầu từ đọc kém. Ngày 24/05/2016 đã nhận lại dữ liệu.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *