Phục hồi dữ liệu ổ cứng 4TB bị format

5.0
01

Ngày 1/9/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng 4TB model: WD40PURX bị format nhầm cho anh Đức Anh – (O98825x002). Sau khi nhận định ổ cứng của anh Đức Anh bị mất dữ liệu do format nhầm. Theo yêu cầu của khách hàng công ty chúng tôi đã đã phục hồi dữ liệu hoàn toàn và giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng 4TB bị format

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button