Phục hồi dữ liệu ổ cứng cháy nổ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng cháy nổ
Rate this post

Anh Hưng mang ổ cứng đến trong tình trạng mạch cháy nổ, cơ lọc cọc. Ngày 21/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng 250GB model: MD02500-BJDW. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu lại cho anh Hưng – 01655750488.

Phục hồi dữ liệu MD02500-BJDW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *