Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop 160GB Bad Sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop 160GB Bad Sector
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung 160GB model: HD161GJ cho anh Khánh (o1692169020) ngày 27/6/2016. Ổ cứng trong tình trạng nhận chậm, bị treo. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad Sector nặng. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu HD161GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *