Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate 250GB bị chết cơ

5.0
01

Ngày 1-11-2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Thái Bình SĐT O9043xx456. Ổ cứng Desktop Seagate 250GB trong tình trạng bị chết cơ. Toàn bộ data của khách hàng được phục hồi thành công ngay trong ngày.

ổ cứng Desktop Seagate 250GB bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button