Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng desktop Seagate 250GB hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng desktop Seagate 250GB hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng desktop Seagate 250GB hỏng cơ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng desktop Seagate 250GB cho khách hàng ở Hà Nam (o974989929) ngày 15/7/2016. Ổ cứng có hiện tượng không nhận. Nguyên nhân hỏng cơ. Chúng tôi đã phục hồi thành công sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu seagate 250GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *