Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động bị Bad Sector

– Ngày 10/3/2017 phục hồi data ổ cứng máy tính di động cho anh Tuấn (O913302515). Box Western 500gb bị bad sector, đã chạy check disk, bị mất data. Toàn bộ dữ liệu được recover thành công và bàn lại cho anh Tuấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button