Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động chết cơ
Rate this post

Anh Lâm – 0912380689 mang ổ cứng trong tình trạng bị chết cơ tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng di  động Samsung 1TB model: ST1000LM024. Ngày 23/02/2016 công ty đã tiến hành phục hồi và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

phuc hoi du lieu 23.2.06.ST1000LM024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *