Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động mất dữ liệu
Rate this post

Ổ cứng  mang tới trong tình trạng nhỡ tay xóa nhầm mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng di động 1Tb vào ngày 07/04/2016. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Thắng – 0972888894.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *