Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Samsung 1TB

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Samsung 1TB

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Samsung 1TB
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB, model: ST1000LM024 cho anh Phương (o976729378) ngày 8/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng bị ẩn dữ liệu. Trong ngày chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng ST1000LM024

Check Also

7023 ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *