Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB

– Ngày 23/2/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Đức Anh (O989030302). Box di động Western 1TB model: WD10JPVX. Ổ cứng của khách hàng mang đến trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector. Khách hàng đã định dạng lại thiết bị. Chúng tôi đã lấy lại thành công dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu WD10JPV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button