Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb
Rate this post

Ngày 05/12/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb cho anh Tiến – 0962050836. Ổ cứng dung lượng 1Tb model: WD10JMVW chết cơ. Dữ liệu đã được bàn giao lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *