Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 2TB đầu đọc lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 2TB đầu đọc lỗi
Rate this post

– Ngày 20/01/2017 phục hồi data ổ cứng di động cho Chú Toán (O988020147). Ổ cứng di động WD20EARS đầu đọc lỗi, không nhận. Dữ liệu khôi phục đầy đủ sau 2 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *