Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 2TB

– Ngày 25/7/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW cho chú Chú Nam (o913235655). Tình trạng ổ cứng không hoạt động khi kết nối với máy tính do đánh rơi ổ. Chúng tôi tiếp nhận kiểm tra xác định ổ cứng lỗi 2/8 đầu từ.  Dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi thành công sau 2 ngày.

Phục hồi dữ liệu WD20NMVW

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button