Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chạy Recover mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chạy Recover mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 14/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5432 cho anh Nghĩa (O944663828). Nguyên nhân do khách hàng Chạy Recover mất dữ liệu, đã chạy phần mềm cứu dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *