Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB Format trên máy Mac

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB Format trên máy Mac
Rate this post

– Ngày 14/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450 cho anh Kim (O936183633). Tình trạng Format trên Mac và đã Copy đè dữ liệu. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *