Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB Format trên máy Mac

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB Format trên máy Mac

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB Format trên máy Mac
Rate this post

– Ngày 14/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450 cho anh Kim(O936183633). Tình trạng Format trên Mac và đã Copy đè dữ liệu.  Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục cho khách hàng.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *