Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320Gb lỗi 1/3 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320Gb lỗi 1/3 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320Gb lỗi 1/3 đầu từ
Rate this post

Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho anh Huy sau 1 ngày. Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB cho Anh Huy – 0979029515  vào ngày 14/05/2016. Ổ cứng của khách hàng mang đến trong tình trạng hỏng không nhận. Nguyên nhân lỗi 1/3 đầu từ.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320Gb lỗi 1/3 đầu từ

Check Also

6917 ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *