Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb bị unallocated

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb bị unallocated
Rate this post

Hiện tượng ổ cứng không nhìn thấy phân vùng dữ liệu, tất cả phân vùng bị unallocated. Ngày 17/03/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HDS721050CLA662 cho anh Hiệp -0979977725. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb bị unallocated

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *