Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị virus ăn hết dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị virus ăn hết dữ liệu
Rate this post

– Ngày 13/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb cho anh Đức (o978568585). Nguyên nhân do Virus ăn hết dữ liệu trong ổ cứng. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *