Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chạy Recover mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chạy Recover mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chạy Recover mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 17/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Hải(O903217887). Do chạy Recover mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *