Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chạy Recover mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chạy Recover mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 17/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Hải(O903217887). Do chạy Recover mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *