Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chạy Recover mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chạy Recover mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 16/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450A7 cho anh Sáng (O979077075). Nguyên nhân do khách hàng chạy Recover mất dữ liệu, đã chạy phần mềm cứu dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *