Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB chết cơ
Rate this post

Ngày 09/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Toàn(O962036666). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *