Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ hỏng
Rate this post

– Ngày 29/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho chị Nhung(O972103425). Ổ không nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *