Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 17/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Chính (O934260684). Ổ cứng được khách hàng mang  trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân lỗi 1/2 đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *