Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 17/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Chính(o934260684). Ổ cứng được khách hàng mang  trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân lỗi 1/2 đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

 

Check Also

11-1 Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *