Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB xóa phân vùng mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB xóa phân vùng mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 10/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Quang – O965777608. Ổ cứng Hitachi 750GB model: HTS5475. Xóa phân vùng, đã chia lại phân vùng. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *