Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB chết cơ
5 (100%) 3 votes

Ngày 17/8/2017 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng (O965959599). Sau khi kỹ thuật công ty chúng tôi kiểm tra và xác định nguyên nhân ổ cứng Hitachi 80Gb model  :HDS7216 của khách hàng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại thành công và bàn giao cho khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng-Hitachi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *