Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ
Rate this post

Ổ cứng laptop Hitachi 500GB model: HTS725050A7E630 được mang tới trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Anh Thắng – 0902290626 đã yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi và đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 01/04/2016

phục hồi dữ liệu HTS725050A7E630

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *