Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ
Rate this post

Ngày 02/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi cho ông Jeau Mi – 0903248289. Ổ cứng Hitachi 500Gb trên máy Mác chết cơ

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *